Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 16/2009

Východočeský sborník historický 16

Východočeský sborník historický sv. 16/2009

130,00 Kč

Pce, VČM 2009, ISBN 978-80-87151-07-5, ISSN 1213-1733, 216 s. včet.obr.

Košík
Autor:
Stránek: 209
Rok vydání: 2016
Skladem: Ano

Pce, VČM 2009, ISBN 978-80-87151-07-5, ISSN 1213-1733, 216 s. včet.obr.

Pavel BURGERT, František KAŠPÁREK: PŘÍSPĚVEK K NEOLITICKÉMU OSÍDLENÍ V KATASTRU LIBIŠAN (OKR. PARDUBICE)
Jaroslav JIŘÍK, Jan JÍLEK: TŘI POZDNĚ ANTICKÉ LAMPY Z VÝCHODNÍCH ČECH (BROZANY, STARÉ ČIVICE, SLAVHOSTICE)
David VÍCH: ARCHEOLOGICKÁ SITUACE Z PŘELOMU RANÉHO A VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU ZE ŠTĚNCE
Tereza SIGLOVÁ: "SUDOVÉ ZISKY NENESOU": SMÍRNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ PODDANÝCH PARDUBICKÉHO PANSTVÍ V 16. A 17. STOLETÍ
Petr VOREL: MINCOVNICTVÍ OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ NA POČÁTKU 17. STOLETÍ VE SVĚTLE MĚNOVÉ POLITIKY CÍSAŘSKÉHO DVORA
Jaroslav TEPLÝ: ODEZVA VÁLEK MARIE TEREZIE S FRIDRICHEM II. NA NĚKTERÝCH DROBNÝCH VÝTVARNÝCH PAMÁTKÁCH NA PARDUBICKU A CHRUDIMSKU
Marie MACKOVÁ: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V 19. STOLETÍ