Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 19/2012

Práce a studie 19

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 19/2012

150,00 Kč

Pce, VČM 2012, ISBN 978-80-87151-23-5 , ISSN 1212-1460, 228 s. včet.obr., A5, brož.

Košík
Autor:
Stránek: 228
Rok vydání: 2012
Skladem: Ano

Pce, VČM 2012, ISBN 978-80-87151-23-5 , ISSN 1212-1460, 228 s. včet.obr., A5, brož.

VÍTEK J.: Povrchové tvary v permských vulkanitech Na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Rokytenky
TURKOVÁ A., TŮMA J.: Sezónní změny kvality vody v horním toku Labe
PRAUSOVÁ R., MAŠKOVÁ K.: Rostlinná společenstva s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice)
GERŽA M.: Rašeliniště Orlických hor a jejich podhůří
MÁLKOVÁ J.: Flóra a vegetace v přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou
ROLEČEK J., NOVÁK P.: Poznámky k výskytu zárazy hořčíkové (Orobanche picridis) u Svitav
NOVÁK P.: Nález drobýšku nejmenšího (Centunculus minimus) na Skutečsku
ZAPLETAL T., ŠPAČEK J., KOZA V.: Potravní základna doprovodných druhů ryb ve vodárenské nádrži Hamry
REJL J.: Rybníček u Morašic na Přeloučsku – významná regionální odonatologická lokalita
LEMBERK V.: Obratlovci labského ramene Votoka na Pardubicku
FOIT J.: Ptáci přírodní rezervace Dlouholoučské stráně
REJL J.: Nález kolonie netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus) ve východních Čechách