Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Prohlídka krytu civilní obrany

9. června 202413:00 - 13:00

Kryt civilní obrany

UTAJENÁ VÝSTAVBA

Kryt civilní obrany se začal tajně stavět v severovýchodním rondelu zámeckých valů v roce 1953. K zajištění utajení byli dokonce vystěhováni obyvatelé budovy čp. 4 pardubického zámku (budova Labské brány). Stavba neměla sloužit k ochraně řadového civilního obyvatelstva, ale byla vybudována jako velitelské stanoviště civilní obrany, tedy štáb, jenž měl řídit činnost ve městě ohroženém radioaktivním spadem po případném útoku.

Kapacita krytu byla několik desítek lidí, filtroventilační zařízení bylo určeno v kritickém případě velmi krátkodobě pro asi 120 osob. Filtry nebyly zařízeny k ochraně před chemickými zbraněmi, ale zařízení bylo schopno odfiltrovat radioaktivní prach. Mělo nejen elektrický, ale také ruční pohon. Kryt by nepochybně nedokázal odolat přímému zásahu těžkou leteckou pumou, ale s tím se zřejmě nepočítalo.

Stavba byla vybavena telefonem a dálnopisem, tedy vrcholnými telekomunikačními prostředky své doby. Pro dočasné obyvatele kryt poskytoval strohá sociální zařízení, sprchy, vojenská lůžka. Voda se získávala z vlastní studny, objekt byl napojen na vnější zdroj elektřiny a má i svůj generátor. Vytápění zde, s výjimkou telefonní ústředny, nebylo. Teplota v krytu se v průběhu roku pohybuje mezi 10 a 15 stupni Celsia a je velmi stabilní.

Kryt byl včetně zabudovaných technologií průběžně udržován v provozuschopném stavu, zařízení, která dožila, byla v průběhu let nahrazována novými.

DEPOZITÁŘ MUZEA

V 90. letech 20. století začalo část krytu, jenž byl tehdy v majetku okresního úřadu, užívat Východočeské muzeum, které kryt jako celek spravuje dodnes. Jsou zde především archeologické depozitáře vykopaného a často ještě konzervátory nezpracovaného archeologického materiálu.

PROHLÍDKY KRYTU CIVILNÍ OBRANY

Prohlídky se konají pro objednané skupiny minimálně 5 osob (alespoň den dopředu).
Nejbližší plánovaná prohlídka bude v neděli 9. 6. 2024 od 13 hodin
Vstupné: 120/60 Kč
Bližší informace na tel. čísle 773 819 028
V krytu je celoročně teplota mezi 12 až 15°C, nezapomeňte tedy na přiměřené oblečení!
Do krytu není bezbariérový přístup.

On-line vstupenka 9. 6.

Sraz v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána). Začátek prohlídky ve 13 hodin
Základní vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu.