Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 20/2013

Práce a studie 20

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 20/2013

150,00 Kč

Pce, VČM 2013, ISBN 978-80-87151-26-6, ISSN 1212-1460, 192 s. včet.obr., A5, brož.

Košík
Autor:
Stránek: 192
Rok vydání: 2013
Skladem: Ano

Pce, VČM 2013, ISBN 978-80-87151-26-6, ISSN 1212-1460, 192 s. včet.obr., A5, brož.

VÍTEK J.: Geomorfologie novohrádeckého masívu
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Kněžné
PILOUS V.: Geomorfologie neckovitých údolí Hostinské pahorkatiny a skalních defilé v Klášterské Lhotě u Hostinného
PRAUSOVÁ R.., BUREŠOVÁ A.: Botanický průzkum přírodní rezervace U Houkvice u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou)
MÁLKOVÁ J., PRAJSOVÁ E.: Bažantnice u dvora Karolín – významná regionální botanická lokalita
ROLEČEK JAN, ROLEČEK JAKUB, Novák P.: Mezní výskyt teplomilných doubrav v PR Střemošická stráň u Luže na Chrudimsku
LEMBERK V.: K výskytu užovky podplamaté (Natrix tessellata) ve východních Čechách