Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 22/2015

Práce a studie 22

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 22/2015

150,00 Kč

ISSN 1212-1460

Košík
Autor:
Stránek: 149
Rok vydání: 2015
Skladem: Ano

ISSN 1212-1460

VÍTEK J.: Geomorfologie reliéfu na mírovských slepencích 3
JURÁČEK J.: Deformační vývoj hornin a vztah geologických struktur k údolním osám na Kunětické hoře u Pardubic 19
PRAUSOVÁ R., BÁLKOVÁ L.: Bohdanečský rybník a jeho okolí – historické i současné biocentrum Pardubicka. Věnováno památce prof. Emila Hadače 37
NOVÁK P., PETERKA T., ROLEČEK J., ŠVARCOVÁ M.: Nález ostřice Davallovy (Carex davalliana) v Lubenském lesena Litomyšlsku a poznámky k vegetaci nové lokality a jejího okolí 111
ZAPLETAL T., LOHNISKÝ K.: Složení letní potravy amura bílého, Ctenopharyngodon idella Val. (ACTINOPTERYGII: CYPRINIFORMES: CYPRINIDAE), v umělém vodním kanálu 121
LEMBERK V.: Výsledky průzkumu obratlovců v přírodní památce Ptačí ostrovy (Pardubický kraj, okr. Chrudim) v roce 2014 127
KRAHULEC F.: Vzpomínka k nedožitým stým narozeninám prof. Emila Hadače (1914–2003) 145

Contents
VÍTEK J.: Geomorphology of the landscape on the Mírov Conglomerate (east Bohemia, north-west Moravia)
JURÁČEK J.: Deformation progress of the rocks and the relationship between geological structures and valley axes on the Kunětická hora Hill at Pardubice
PRAUSOVÁ R., BÁLKOVÁ L.: Bohdanečský pond and its surrounding – both current and historical biocentre of Pardubice region. Dedicated to the memory of prof. Emil Hadač
NOVÁK P., PETERKA T., ROLEČEK J., ŠVARCOVÁ M.: Record of Carex davalliana in the Lubenský les Forest (Litomyšl region, Eastern Bohemia) and notes on vegetation of new locality and its surrounding
ZAPLETAL T., LOHNISKÝ K.: Summer diet composition of grass carp, Ctenopharyngodon idella Val. (ACTINOPTERYGII: CYPRINIFORMES: CYPRINIDAE) in AN artifitial channel
LEMBERK V.: The survey results vertebrate of Ptačí ostrovy nature monument (Eastern Bohemia) in 2014
KRAHULEC F.: Emil Hadač (1914–2003): important botanist and ecologist from eastern Bohemia