Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Exit 91 / Vykopávky

Od 8. 5. 2024 do 4. 1. 2026, Kaňkův sál

Dosud nejrozsáhlejší záchranné archeologické výzkumy na území Pardubického kraje v letech 2017 až 2023 odhalily historii skrytou pod jedenácti silnicemi o celkové délce 91 kilometrů. Z více než 200 tisíc archeologických nálezů byly vybrány ty nejzajímavější a nejreprezentativnější objevy. Návštěvníci se mohou těšit například na nejstarší neolitickou studnu z Ostrova, kterou se pokusili dobovými kamennými nástroji znovu vyrobit experimentální archeologové. Zazáří v ní také výběr šperků, nástrojů a keramických nádob z pohřebiště doby bronzové z Rokytna. Exkluzivní podívanou nabízí mimo jiné i výbava dvou bohatých hrobů z doby stěhování národů ze Slatiňan. K vidění bude originál i novodobá replika bojovnického meče ze svářkového damašku nebo skleněné nádoby, které do střední Evropy doputovaly ze syrského pobřeží. Část výstavy prozradí pozadí vlastní práce archeologů a dalších spolupracujících vědních oborů.

Exit 91 / Vykopávky, šachovnicová síť, Vlčnov

Exit 91 / Vykopávky

Exit 91 / Vykopávky

On-line vstupenka

Základní vstupné 160 Kč, snížené 100 Kč (žáci, studenti, senioři), rodinné 400 Kč
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu