Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zažij si Pardubice

Termín a místo konání: od 15. 1. 2024 do 18. 12. 2024 ve výstavě Zahraj si Pardubice

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký byl život v Pardubicích na počátku minulého století? Přijďte se spolu s námi vydat na cestu pardubickou minulostí, kde si ty nejvýznamnější milníky pardubických dějin prožijete na vlastní kůži. V letech 1845–1938 se toho stalo opravdu hodně a je právě na vás pardubické příběhy odhalit.
Cílová skupina: 5.–9. třída ZŠ, SŠ / délka: 60 minut
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Etická výchova
Klíčová slova: Pardubice, osobnosti, vynálezy, kultura, vzdělání, sport, průmysl, přelom 19. a 20. století
Výstupy – žák: uvede významné události, které se vztahují k regionu a městu; orientuje se a vyhledává ve výstavě; pracuje s časovou osou

Kontaktní osoby:
Mgr. Petra Štěpánová
e-mail: edukace@vcm.cz
Tel.: 601 693 160

Mgr. Jan Krčál
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 702 118 483

Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max. 30 žáků.
Do e-mailu uvádějte: preferované datum, škola, třída, maximální počet žáků, telefonický kontakt na pedagogický doprovod.
Objednávku lze telefonicky nebo e-mailem zrušit nejpozději jeden den předem.
Vstupné za program včetně vstupu do expozice – MŠ 40 Kč/žák, ZŠ 50 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma.