Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus sv. 17/2008

Panurus sv.17/2008

Panurus sv. 17/2008

80,00 Kč

Pce, VČM 2008, ISBN 978-80-87151-02-0. 152 s. včet obr., brož.

Košík
Autor:
Stránek: 152
Rok vydání: 2008
Skladem: Ano

Pce, VČM 2008, ISBN 978-80-87151-02-0. 152 s. včet obr., brož.

Pavel V., Bělka T., Dubová Z. & Havlíčková K.: Rozšíření a hnízdění skorce vodního (Cinclus cinclus) na Králickém Sněžníku
Weidinger K.: Umístění hnízda, datum snůšky a velikost snůšky některých druhů pěvců ve východních Čechách
Diviš T.: Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod – historie osídlování a výsledky sčítání
Kverek P.: Pelichání adultních slavíků obecných (Luscinia megarhynchos) na Mladoboleslavsku
Křivský J., Kavka M. & Švarc V.: Hnízdění chocholouše obecného (Galerida cristata) v zemědělské krajině na Kutnohorsku a poznámky k jeho výskytu v České republice
Fejfar M.: VVT „Králicko 2007“
Jelínek M. & Urbánek L.: Výskyt rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola) a rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) v NPR Žehuňský rybník
Vránová S. & Česák J.: Deformace zobáků u havranů polních (Corvus frugilegus) a kavek obecných (Corvus monedula) na Pardubicku
Bejček K., Jasso L. & Dolata P.T.: Zimování hus běločelých (Anser albifrons) v centrech měst Železného Brodu a J. & NHradce Králové
Porkert J.: Hnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros) v uzavřeném prostoru půdy
Bubák D.: Opakované hnízdění rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) v jalovci obecném (Juniperus communis)
Jasso L.: Neobvyklé hnízdění sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus) ve starém hnízdě jiřičky obecné (Delichon urbica) pod mostem
Rejl J.:Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) v potravě káně lesní (Buteo buteo)
Růžička M.: Zimování bekasiny otavní (Gallinago gallinago) v Ptačí oblasti Žehuňský rybník – Obora Kněžičky
Vránová S.: Neobvyklé potravní chování havranů polních (Corvus frugilegus) a kavek obecných (Corvus monedula) v Pardubicích
Svoboda A., Pavel V., Chutný B. & Turčoková L.: Konipas citrónový (Motacilla citreola) opět v Krkonoších
Jelínek M. & Urbánek L.: Výskyt strnada malinkého (Emberiza pusilla) v NPR Žehuňský rybník
Vrána ovák L.: První pozorování lyskonoha úzkozobého (Phalaropus lobatus) na Svitavsku
Mach J.: Pozorování lindušky rudokrké (Anthus cervinus) u Poličky
Janoušek M.: Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris) pozorován opět na Svitavsku
Klápště J. & Klápšťová J.: Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) vyhnízdila na rybníku Žabakor v Českém ráji
Kohoutek J. & Kohoutek M.: Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) na Přeloučsku
Reif J.: Nová publikace: Ptáci Pardubic
Vrána J. & Žďárek P. (eds): Ornitologická pozorování 2007