Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus sv. 22/2013

Panurus sv. 22/2013

Panurus sv. 22/2013

100,00 Kč

Pce, VČM 2013 ISBN 978-80-87151-27-3, ISSN 1211-6424, 105 s. včet. obr., brož.

Košík
Autor:
Stránek: 105
Rok vydání: 2013
Skladem: Ano

Pce, VČM 2013 ISBN 978-80-87151-27-3, ISSN 1211-6424, 105 s. včet. obr., brož.

PRAUS L.: Současné rozšíření chocholoušů obecných (Galerida cristata) ve východních Čechách
ČESÁK J.: Rozměry vajec a velikost ptačích snůšek v okolí Pardubic
VANĚK J.: VVT 2012 – „Les Království a Přírodní park Hrádeček“
MULÁČEK R.: První prokázané hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na rozhraní středních a jižních Čech a „smíšená rodinka“ s kachnou divokou (Anas platyrhynchos)
URBÁNEK L.: Hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus) u Litomyšle
RICHTR J. & VRÁNA J.: První pozorování křivky bělokřídlé (Loxia leucoptera) na Svitavsku
PEŠEK B. & ZAJÍC J.: Mandelík hajní (Coracias garrulus) na Královéhradecku v roce 2013
HAMPL R. & SITKO J.: Úmrtí mladého čápa černého (Ciconia nigra) infikovaného motolicí Cathaemasia hians
PACLÍK M. (ed.): Ornitologické zajímavosti
VRÁNA J. & KADAVA L. (eds): Ornitologická pozorování