Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 15/2008

Práce a studie 15

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 15/2008

150,00 Kč

Pce, VČM 2008, ISBN 978-80-86046-99-0, ISSN 1212-1460, 334 s. včet.obr., A5, brož.

Košík
Autor:
Stránek: 334
Rok vydání: 2008
Skladem: Ano

Pce, VČM 2008, ISBN 978-80-86046-99-0, ISSN 1212-1460, 334 s. včet.obr., A5, brož.

Vítek J.: Geomorfologie zakleslých meandrů v oblasti Litického hřbetu
Tůma J., Klaudyová L.: Vyplavování živin z půdy průsakovými vodami v oblasti Seče
Kacálková L., Tlustoš P.: Příjem polychlorovaných bifenylů vybranými rostlinami
Sedláček V.: Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové
Stránská M.: Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 – Mezofilní louky a bylinné lemy
Stránská M.: Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 3 – Zhodnocení vegetačního krytu
Lobová J.: Sukcese vodní vegetace písníků na Pardubicku
Prausová R.: Změny flóry v přírodní památce Bělečský písník v letech 1978–2007
Málková J.: Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (východní Čechy)
Papoušková A.: Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku
Sedláček V.: Chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin okolí Moravské Třebové
Rejl J.: Nález přesličky různobarvé (Equisetum variegatum Weber et Mohr) na Pardubicku
Novák P.: Nález bařičky bahenní (Triglochin palustre L.) na Poličsku
Beran L.: Vodní měkkýši PR Anenské údolí a PP Kusá hora
Beran L.: Vodní měkkýši Mušlového rybníka
Horák J., Zámečník J., Hula V.: Nové nálezy modrásků z rodu Phengaris (syn. Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae) v Pardubickém kraji (Česká republika) s poznámkami k péči o jejich stanoviště
Kopecký O.: Průběh vodní fáze u čolka horského Mesotriton alpestris na dvou východočeských lokalitách
Lemberk V.: Výsledky průzkumu obratlovců v přírodní rezervaci Buky u Vysokého Chvojna (okr. Pardubice) v roce 2007
Rotter M.: Nové nálezy motýlů (Lepidoptera) na Podorlicku – XII .
Rejl J.: Nález páskovce kroužkovaného (Cordulegaster boltonii Donovan, 1807) na území CHKO Broumovsko