Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 18/2011

Práce a studie 18

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 18/2011

150,00 Kč

Pce, VČM 2011, ISBN 978-80-87151-19-8 , ISSN 1212-1460, 176 s. včet.obr., A5, brož.

Košík
Autor:
Stránek: 176
Rok vydání: 2011
Skladem: Ano

Pce, VČM 2011, ISBN 978-80-87151-19-8 , ISSN 1212-1460, 176 s. včet.obr., A5, brož.

VÍTEK J.: Geomorfologie Kudowsko-olešnického masívu
DUZBABA L.: Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice
PRAUSOVÁ R., KLEINOVÁ H., BAŤOVÁ L.: Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002–2005
MÁLKOVÁ J.: Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice
BOHÁČOVÁ M., GÁPER J.: Rozšíření, ekologie a význam klanolístky obecné Schizophyllum commune ve vybraných městech východních Čech
DOLANSKÝ J.: Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku
MYŠÁK J.: Nové poznatky a revize rozšíření některých vzácných a ohrožených měkkýšů ve východních Čechách
ROTTER M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka (Lepidoptera) – XIV.
BERAN L.: Vodní měkkýši dolního toku Struhy na Pardubicku
REJL J.: Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) v okrese Pardubice
KOPECKÝ O., JURENKA J.: První nález čolka velkého (Triturus cristatus) na Letohradsku
RŮŽIČKA M.: Výskyt chřástala nejmenšího (Porzana pusilla) v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník