Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Rok hudby – Bedřich Smetana

Od 1. 3. do 15. 9. 2024, 10–18 hodin, pokladna muzea, vstup každý den mimo pondělí

Dvě kulatá výročí a celý rok věnovaný hudbě. Nic nevypovídá lépe o roli skladatele Bedřicha Smetany v české hudbě. Letos uplyne 200 let od narození a 140 let od úmrtí skladatele, jehož dílo je považováno za základní kámen české hudební kultury.
Výstava nabízí unikátní pohled na Smetanův život a dílo prostřednictvím výběru zajímavých exponátů z našich sbírek. Mezi hlavní lákadla patří soutěžní návrh pomníku Bedřicha Smetany od Karla Dvořáka, původně zamýšlený pro město Pardubice. Pozoruhodný je také dopis, který Smetana adresoval Dr. Leopoldu Hrušovi. V tomto osobním dopise se skladatel zmiňuje o uspořádání koncertu v Pardubicích, který se nakonec opravdu uskutečnil. Výstava se zaměřuje i na žáky Bedřicha Smetany, Leopolda Hruše a Antonii Štěpánkovou-Goldsteinovou, a přibližuje tak Smetanův vliv na další generace českých hudebníků. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost prohlédnout si koncertní pozvánky, které svědčí o popularitě Smetanových skladeb nejen v jeho době, ale i v současnosti.

Rok hudby – Bedřich Smetana

Rok hudby – Bedřich Smetana

Rok hudby – Bedřich Smetana